Livet - kort og godt

livetomslag72dpi

Jeg har begått en bok som er utgitt på Norgesforlaget i Porsgrunn. Den kan bestilles via e-post direkte fra Norgesforlaget - post@norgesforlaget.no - og vil da koste 330 kroner inkludert porto. Fra bokhandelen koster den 298 kroner og har de den ikke, så be dem om å bestille den eller ta den inn. 

Hva boka handler om? Kanskje jeg kan sitere meg selv: 

"
«Den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge deler dårlig.»

~ Piet Hein ~

Dette sitatet av Piet Hein kunne stå som motto for boka mi. Jeg har kalt den for en karikatur i ord ved siden av at den også inneholder en god del tegninger som også karikerer eller forvrenger aspekter ved oss selv og livet. All god humor er imidlertid inspirert av livets alvor og jeg skal ikke uttale meg om hvorvidt min humor er god, rent kvalitetsmessig, men jeg kan si noen ord om hvordan jeg ble inspirert til å skrive de tekstene som nå foreligger i bokform. 
Av og til velter inntrykkene inn over en og man føler seg maktstjålet og rent av maktesløs. Snart blir man opprørt og snart blir man sint, så oppgitt og deretter balanserer man en stund på randen av depresjon. Det er da slike tekster dukker opp, tekster som tar tak i alvoret og det dystre, det absurde og alt det gale - og vrenger og vrir på det slik at det fremstår som enda mere absurd, ja, til de grader at det til sist får et komikkens skjær over seg. 
Slik blir vi stand til å bære alt dette og gå videre. Latter virker befriende og det å skape en sunn avstand er humorens fremste oppgave; ikke for å glemme og le det hele bort, men for å kunne bære det. Gå videre. 

Så den som kun tar spøk for spøk og det alvorlige kun alvorlig, har faktisk forstått begge deler dårlig. 

Ved siden av at det dypeste alvor ligger som grunn for disse tekstene som balanserer på en stram line av absurditet, våger jeg hevde at de er en nytelse, rent språkmessig. 

Bare så det er sagt.”


Nedenfor kan dere se noen bilder av boka og her er et lite galleri med noen av tegningene som finnes i den...


Bilde tatt 13.10.14 kl. 17.21
Bilde tatt 13.10.14 kl. 17.22
Bilde tatt 13.10.14 kl. 17.22 #3
bokihand


© Wilfred Hildonen