Kort fortalt

Jeg heter Wilfred Hildonen og ble født i 1953, i Finnmark hvor jeg vokste opp, til vi flyttet sørover da jeg var tolv år. Som finnmarkinger flest er jeg av blandet avstamning og mine røtter finnes blant kvener, samer og noen Reisende, eller tatere. Hittil har vi ikke funnet en nordmann så langt tilbake som til 1600-tallet.

Utenom at jeg har bodd en del rundt i Norge, har jeg bodd blant annet 4 år i Sverige, 8 år i Finland og 7 i Portugal, samt kortere perioder i Hellas, Spania og Brasil. Jeg flytta tilbake til Norge i november 2006 og ble der i 6 år, men sommeren 2012 vendte jeg tilbake til Portugal og Viseu. Fortsatt jobber jeg hovedsakelig for finske media og har tegnet i over 20 år nå for Hufvudstadsbladet.

Wilfred Hildonen

Jeg regner meg som autodidakt, først og fremst, til tross for at jeg gikk to år på den kunstneriske linjen på det som i 1982 het Steinerseminariet i Järna, Sverige, og i 1984-85 på Kunstskolen i Kabelvåg i Lofoten.

Siden 1992 har jeg altså jobbet som avistegner og illustratør for den finlandssvenske riksavisa Hufvudstadsbladet, hvor jeg illustrerer ledere utenom en illustrasjon til leserbrevene, flere dager i uka, ved siden av andre illustrasjoner.

Jeg har kunnet jobbe med dette, til tross for at jeg under denne tiden har bodd i både Portugal, Norge og Brasil, takket være Internett. 

Naturligvis er jeg åpen for andre oppdrag, så sant tid og kapasitet strekker til. Det er bare å ta kontakt.

© Wilfred Hildonen